Taller de MOBILITAT SEGURA per als alumnes de 3rA i 3rB

La finalitat d’aquest taller ha estat transmetre’ns certs hàbits i valors (convivència, tolerància, solidaritat, respecte i responsabilitat) relacionats amb la mobilitat segura i prevenir conductes de risc.

Objectius treballats:

La finalitat d’aquest taller ha estat transmetre’ns certs hàbits i valors (convivència, tolerància, solidaritat, respecte i responsabilitat) relacionats amb la mobilitat segura i prevenir conductes de risc.

Objectius treballats:

  • Identificar, en la mobilitat, els diferents espais i elements de l’entorn per poder tenir una conducta preventiva.
  • Comentar i identificar els elements per augmentar la seguretat (casc, colzeres, llums, roba adient).
  • Reflexionar sobre el perquè de les nostres conductes segures o de risc.
  • Identificar situacions en què un se sent influït per factors externs.
  • Percebre la pressió externa com a element que condiciona la conducta.
  • Adonar-se del risc que comporta prendre decisions per la influència externa.
  • Identificar les informacions clau ver les substàncies i les situacions psicofísiques que afecten l’autoconsciència.
  • Reconèixer el propi límit entre la seguretat i el perill.

Alumnat 3rA i 3rB