Centre

OFERTA EDUCATIVA

DEPARTAMENTS DIDÀCTICS

HISTÒRIA

L’11 de setembre del 1952 es va comunicar oficialment la creació del Centro Oficial de Enseñanza Media y Profesional de Modalidad Agrícola y Gandadera de Balaguer. L’any 1953 es va començar a construir el centre i les obres es van acabar el 1955, per tant, les classes es van haver d’iniciar al convent dels pares franciscans i l’edifici no es va estrenar fins al curs 1955-56.

En un principi es denominà Institut Laboral i més tard Tècnic. Els estudis que s’impartien eren matèries del batxillerat de ciències, amb un aprenentatge teòric i pràctic d’oficis com mecànica, fusteria i electricitat, modalitats que facilitaven l’entrada dels alumnes al món laboral. També s’estudiava agricultura i ramaderia, especialment fructicultura.

El curs 1957-58 sortia la primera promoció de batxillers elementals de l’Institut: eren 19 alumnes de diferents comarques. S’ha de recordar que a la província només hi havia tres instituts (Lleida, la Seu d’Urgell i Balaguer), i al centre de Balaguer s’hi matriculaven sobretot alumnes de les comarques dels Prepirineus, la plana d’Urgell i la franja de Ponent.

El 1958-59 es va iniciar els estudis de batxillerat superior i el 1967-68 l’institut es convertí en mixt, tot i que els grups estaven separats. Des del curs 1972-73 la coeducació a les aules era un fet.

A partir del curs 1971-72 es van establir els estudis de batxillerat elemental i l’institut va passar a denominar-se Instituto de Enseñanza Media. S’hi van iniciar els batxillerats de ciències i lletres, el BUP i el COU.

El 1990, amb l’aprovació de la reforma, s’allargava l’educació obligatòria fins als 16 anys i el centre va passar a denominar-se IES Ciutat de Balaguer. A finals dels noranta l’institut tenia imperioses necessitats d’espais nous i es va ampliar adaptant-lo als nous temps i a les noves matèries: es van renovar espais com la biblioteca, la sala d’actes i el gimnàs; es va dotar d’un taller de tecnologia en substitució dels antics tallers de fusteria, electricitat i mecànica; aules d’informàtica diverses, modernització dels laboratoris de ciències i de física i química, etc.

El curs 1998-99 s’inauguraven les remodelacions i les noves instal·lacions. A partir d’aquest moment comencen a l’IES els nous batxillerats científic, tecnològic, humanístic i social. D’aquesta manera entraven a formar part del centre els nois i noies de 12 a 14 anys i s’allargava l’edat de l’alumnat fins als 18 anys.

L’Institut construït inicialment es componia d’un edifici amb  porxos a la part frontal, amb un primer cos de tres plantes d’alçària i un segon a la part posterior de dos plantes amb terrasses laterals.

El pati, situat al darrere, es troba envoltat dels edificis on abans hi havia els tallers, amb teulades en forma de dents de serra, on actualment s’ubiquen aules i espais polivalents. Aquest espai acull una pista de bàsquet i voleibol i es complementa amb un pati davanter i un espai lateral, de les antigues sitges de blat, que ha estat cedit en l’ús.

INSTAL·LACIONS

COntacte