Secretaria

SECRETARIA

Personal d'administració i serveis

Secretaria
Administrativa: Dolors Sabanés Fernàndez
Auxiliar administratiu: Jordi Segarra Bell-lloch
insciutatdebalaguer.secretaria@gmail.com

Consergeria
Núria Bonet Liñán
Lurdes Rufach Novau

consergeria@iesbalaguer.cat

Educadora Social (USEE)
Núria Bresolí Petit

Personal d’Atenció Educativa
Tècnica en Integració Social: Dolors Camarasa

Personal de neteja
Encarna Franco Sánchez
Feli Moreno Pérez