Salut i Escola

salut i escola

El programa “Salut i escola” (PSiE) té el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat.

OBJECTIUS

  • Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta oberta als centres d’educació secundària amb les màximes garanties d’intimitat.
  • Facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d’educació per a la salut.
  • Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
  • Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir al més aviat possible.

EIXOS FONAMENTALS

Els eixos fonamentals d’actuació del PSiE són:

  • La salut afectiva i sexual
  • Hàbits saludables
  • Gestió de les emocions

CENTRE
Infermera de referència: Neus Arola Serra
Consulta Oberta al centre cada dimecres de 9:30 a 10:30. Consulta online a: programasalutiescolabalaguer@gmail.com