Protesta ambiental a la Plaça Mercadal

Els quatre centres educatius de secundària de Balaguer volem expressar la nostra preocupació per les emissions de fums causades per l’activitat de la indústria Servicios Translogísticos y Afines, S.L.

Durant els últims anys hem observat de manera reiterada i evident la presència de fums altament molestos procedents d’aquesta planta. Aquesta problemàtica s’accentua segons les condicions meteorològiques i afecta sobretot a les poblacions del voltant (Balaguer, Gerb i Castelló de Farfanya, unes 20.000 persones aproximadament).

Les emissions d’aquesta empresa tenen un impacte greu sobre la qualitat de l’aire que respirem als centres educatius i creiem que poden ser una amenaça per la nostra salut i la dels espais naturals pròxims, ja que llinda amb els Espais d’Interès Natural Serra Llarga-Secans de la Noguera, on hi habiten espècies amenaçades, vulnerables o en perill d’extinció. Pensem que s’estan infringint les lleis de protecció de l’ambient atmosfèric.

Davant d’aquests fets, volem expressar el nostre malestar i neguit davant d’aquesta situació i entenem que no podem pas restar impassibles. Tenim dret a respirar aire net, sense productes que puguin ser tòxics o afectar a la nostra salut.

El manifest que s’ha llegit ha estat el següent:

Manifest per demanar el compliment de la legislació vigent i el control de les emissions de gasos de la fàbrica STA, Servicios Translogísticos y Afines, S.L.


Els quatre centres educatius de secundària de Balaguer volem expressar la nostra preocupació per les emissions de fums causades per l’activitat de la indústria Servicios Translogísticos y Afines, S.L.


Durant els últims anys hem observat de manera reiterada la presència de fums altament molestos procedents d’aquesta planta, que s’accentua segons les condicions meteorològiques i afecta sobretot les poblacions del voltant (Balaguer, Gerb i Castelló de Farfanya, unes 20.000 persones aproximadament).


Aquestes emissions tenen un impacte greu sobre la qualitat de l’aire que respirem i creiem que són una amenaça per a la nostra salut i la dels espais naturals pròxims, com l’Espai Natural Protegit de la Serra Llarga-Secans de la Noguera, on habiten espècies amenaçades, vulnerables, o en perill d’extinció.


Davant d’aquests fets, no volem restar impassibles, volem expressar el nostre malestar, per això exigim a les autoritats i administracions competents, ja siguin locals, regionals o nacionals a:

  1. Prendre les mesures necessàries de forma immediata per tal que l’activat d’aquesta empresa no perjudiqui la qualitat de l’aire que respirem.
  2. Executar un pla de controls periòdics i intensius que assegurin l’acompliment de la normava ambiental vigent.
  3. Instal·lar una estació de mesura de contaminants atmosfèrics als centres educatius més afectats.
  4. Realitzar un estudi d’afectació de contaminants als espais naturals Xarxa Natura 2000 més pròxims.


A més, instem la indústria deshidratadora STA a assumir la seva responsabilitat corporativa amb la ciutadania i el medi. Cal que implementin tecnologies de control de la contaminació per reduir les seves emissions de forma significava.
Des de tots els àmbits, societat, administracions i sectors econòmics, hem de treballar conjuntament i avançar cap a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Nosaltres, com a estudiants, com a centres educatius, com a escoles verdes i com a ciutadans amb valors, ens comprometem a:
● Lluitar per tal que la salut i el benestar dels ciutadans no es vegin afectats per les accions d’aquesta empresa ni cap altra.
● Denunciar la manca de controls periòdics i fer que s’asseguri l’acompliment de la normava ambiental vigent.
● Contribuir amb la nostra actitud crítica i de compromís a tenir cura del nostre entorn més proper i aconseguir que sigui més sostenible i saludable.
● Reclamar que s’acompleixi la llei Mediambiental vigent i fer que les empreses es facin responsables dels impactes que generen al seu entorn.
● Crear aliances, col·laborar i donar suport a totes aquelles organitzacions i iniciaves que vetllin per un futur millor dels nostres pobles, paisatges i ciutats.
● Impulsar l’educació per a la sostenibilitat, sembrant llavors de consciència i responsabilitat a les futures generacions.
● Treballar amb la convicció que el canvi comença amb nosaltres i que cada pas que donem ens acosta més als objectius d’un desenvolupament econòmic i social sostenible.

Som la força del canvi i el nostre compromís és ferm per aconseguir un futur on la salut, el benestar i la sostenibilitat arribin a cada racó del planeta.


Des d’aquí, animem els nostres companys, docents, pares, polítics i tots els ciutadans de Balaguer a unir-se amb nosaltres. Treballarem activament per aconseguir-ho. Estarem atents i vigilants.
Visca l’aire net!

Centres educatius de secundària de Balaguer
Balaguer, 18 de maig de 2023