Organigrama

ORGANIGRAMA

Equip directiu

Directora: Teresa Antolín Navau·

Cap d’estudis: Núria Monge Solà

Secretari: Alberto Vélez Bermúdez

Coordinadora Pedagògica: Anna Guàrdia Garcia

Coordinacions

Coordinació D’ESO:  Olga Farré Josa

Coordinació de Batxillerat: Carme Palacín Feixa

Coordinació d’Informàtica: Salvador Morera Masquefa

Coordinació de Riscos Laborals: Joana Olives Profitós

Consell Escolar