Organigrama

ORGANIGRAMA

Equip directiu

· Directora: Teresa Antolín Navau·

· Cap d’estudis: Núria Monge Solà

· Secretari: Alberto Vélez Bermúdez

· Coordinadora Pedagògica: Anna Guàrdia Garcia

Coordinacions

· Coordinació D’ESO:  Olga Farré Josa

· Coordinació de Batxillerat: Carme Palacín Feixa

· Coordinació d’Informàtica: Salvador Morera Masquefa

· Coordinació de Riscos Laborals: Joana Olives Profitós

 

Consell Escolar

Equip docent

Tutories