Organigrama

ORGANIGRAMA

Equip directiu

· Directora: Teresa Antolín Navau·

· Cap d’estudis: Núria Monge Solà

· Secretari: Alberto Vélez Bermúdez

· Coordinadora Pedagògica: Anna Guàrdia Garcia

Coordinacions

· Coordinació D’ESO:  Olga Farré Josa

· Coordinació de Batxillerat: Carme Palacín Feixa

· Coordinació d’Activitats: Gemma Cases Profitós

· Coordinació d’Informàtica: Salvador Morera Masquefa

· Cordinació de Riscos Laborals: Joana Olives Profitós

· Coordinació d’Escola Verda: Gerard Sala Turull

Consell Escolar