Escola Verda

ESCOLA VERDA

El projecte pretén incorporar criteris mediambientals tant a nivell curricular com de gestió interna, i aconseguir la participació de tota la comunitat educativa en la millora i la sostenibilitat del centre.

Entre altres activitats realitzades:

  • Recollida selectiva
  • Reutilització de paper
  • Instal·lació i manteniment de l’estació meteorològica
  • Tasques de conscienciació: malbaratament alimentari, manteniment dels espais, estalvi d’aigua…
  • Coneixement de l’entorn