INS BALAGUER Educació Balaguer Lleida
Queda obert el període de licitació del Servei de Neteja.

Podeu descarregar els documents:


Prescripcions tècniques
Contracte de serveis
Anunci licitació
Anunci obertura sobre amb oferta econòmica
Quadre de puntuacions
Resolució d'adjudicació del contracte de serveis
Anunci de la formalització del contracte del servei de neteja

Atenció:
El termini per presentar la documentació finalitza el dia 14 de novembre, a les 14h
Save