INS BALAGUER Educació Balaguer Lleida

Projectes de servei comunitari emmarcats dins l’àrea de Ciències Socials en els quals participa l'alumnat de 3r d'ESO.
L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte.Els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

L'aprenentatge servei és un projecte educatiu amb utilitat social.