INS BALAGUER Educació Balaguer Lleida

El programa "Salut i escola" (PSiE) té  el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d'atenció a l'alumnat.

OBJECTIUS

 • Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta oberta als centres d'educació secundària amb les màximes garanties d'intimitat.
 • Facilitar la promoció d'actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d'educació per a la salut.
 • Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
 • Detecció precoç dels problemes de salut a fi d'intervenir al més aviat possible.

EIXOS FONAMENTALS

Els eixos fonamentals d'actuació del PSiE són:

  • La salut mental
  • La salut afectiva i sexual
  • El consum de drogues legals i il·legals
          
  • Els trastorns de la conducta  alimentària


CENTRE

Infermera de referència: Maria Abelló
Consulta Oberta al centre els últims dijous de mes.
Consulta on line a: salutiescola@iesbalaguer.cat