INS BALAGUER Educació Balaguer Lleida
El projecte pretén incorporar criteris mediambientals tant a nivell curricular com de gestió interna, i aconseguir la participació de tota la comunitat educativa en la millora i la sostenibilitat del centre.


 
Entre altres activitats realitzades:
  • Recollida selectiva
  • Reutilització de paper
  • Instal·lació i manteniment de l'estació meteorològica
  • Tasques de conscienciació: malbaratament alimentari, manteniment dels espais, estalvi d'aigua...
  • Coneixement de l'entorn