INS BALAGUER Educació Balaguer Lleida

INS CIUTAT DE BALAGUER

 

ASSIGNACIÓ HORÀRIA        CURS 2018-19

 
 

MATÈRIES

1r ESO

2n ESO

3r  ESO

4t ESO

 
 

Català

3

3

3

3

 

Castellà

3

3

3

3

 

Anglès

3

4

3

4

 

Ciències Socials

3

3

3

3

 

Matemàtiques

3

4

4

4

 

Ciències naturals

3

 

2

   

Física i Química

 

3

2

   

Educació física

2

2

2

2

 

Educació visual

2

2

     

Música

2

 

2

   

Tecnologia

2

3

2

   

Religió o Valors Ètics

1

1

1

1

 

Servei comunitari

   

(1)

   

Tutoria

1

1

1

1

 

Matèries específiques

2

1

2

9

 

Treball de síntesi/Projecte de recerca

(1)

(1)

(1)

(1)

 

Total hores

30

30

30

30

 

Biologia i geologia

Informàtica

Física i química

Llatí

Tecnologia

Francès

Música

Visual i plàstica

BLOC 2